Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Park Bios Venner

Park Bios Venner
v/ Pernille Fogh Christensen
Gustav Adolfs Gade 5,5.,th
2100 København Ø
Tlf: 29381469
CVR: 37233781

Generelt
Et medlemskab af Park Bios Venner koster 300 kr. pr. år giver adgang til en lang række fordele.

Du modtager et personligt medlemskort som dokumentation for dit medlemskab.

Medlemsfordele

  • 3 fribilletter ved indmeldelsen
  • Rabat på biografbilletter m/ledsager
  • Kombi-billetter til børnefilm for kun 75 kr. pr. billet + børnemenu/kaffe
  • Opera-bio med rabat
  • Rabat på særarrangementer
  • Film med efterfølgende fællesspisning
  • 10% rabat på Kafe Kapers og 15% rabat på Park Pub ved fremvisning af medlemskort

Fortrydelsesret
Du kan uden begrundelse fortryde dit køb af medlemskab af Park Bios Venner inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du køber medlemskabet.

Tilbagebetaling
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer Park Bios Venner dine indbetalinger. Tilba­gebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Park Bios Venner har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede af­tale.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, (grundlovsdag), juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.

Park Bios Venner gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalings­kort, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

Fremgangsmåde
Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen med­dele dette til Park Bios Venner, medlemsskretær Ulla Holmbæck. Husk at opgive medlemsnummer.

Ingen fortrydelsesret for visse ydelser
Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af biografbilletter, særarrangementer og Film med fæl­lesspisning.

Gebyrer og Betaling
Ved betaling i forbindelse med oprettelsen eller fornyelse af dit medlemskab af Park Bios Venner skal du benytte de tilbudte betalingskort (VISA, Mastercard) på hjemmesiden. Der opkræves ingen gebyrer ved be­taling med ovennævnte betalingskort.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusive moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Park Bios Venner benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL proto­kol hvilket betyder, at dine data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Du vil modtage en email, der bekræfter dit køb og det vil heraf også fremgå hvilket betalingskort, der har været brugt.

Reservationer på nettet
Ved reservationer til Park Bios Venners arrangementer angives medlemsnummer. Der opkræves et administrationsgebyr på kr. 5,00 pr. transaktion.

Aflysning
I tilfælde af aflysning af en filmforestilling, særarrangement eller Film medfællesspisning, refunde­res købte billetter ved henvendelse i Park Bios billetkontor mod fremvisning af medlemskort. Mindre ændringer i spilletidspunkt er ikke en aflysning.

Opsigelse af medlemskab
Dit medlemskab af Park Bios Venner løber i et kalenderår, hvorefter det ophører – medmindre det fornys.

Medlemskabet kan ikke siges op i medlemsperioden.

Vilkårsændringer
Park Bios Venner forbeholder sig ret til på ethvert tispunkt at foretage prisændringer eller ændrin­ger af medlemsfordele. Eventuelle ændringer vil ske med 30 dages varsel på Park Bios hjemme­side, via e-mail eller på anden vis.

De til enhver tid gældende medlemsfordele fremgår af hjemmesiden.

Ændringer af kontaktoplysninger
Ved indmeldelse vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, telefonnummer og e-mailadresse. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi Park Bios Venner sender ny­hedsbreve m.v. til den e-mailadresse, som du opgiver.

Ændringer i dine kontaktoplysninger skal oplyses til Park Bios Venner så hurtigst som muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager fx nyhedsbreve og vigtige meddelelser fra Park Bios Venner, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger.

Behandling af personoplysninger
For at læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, så læs mere i vo­res privatlivspolitik.

Reklamation
Enhver form for reklamation skal rettes direkte til Park Bios Venner.

Park Bios Venner
Medlemssekretær Ulla Holmbæck

ulla.holmbaeck@gmail.com
Tlf: 28943044

Klagemuligheder
Har du en klage over et produkt, købt i Park Bios Venners webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk